Pares (Rafel Sot Delclos i Anna Riera Oliveres) amb els seu fill Rafel a Girona