Matrimoni Rafel Sot Delclòs amb Anna Riera Oliveres a Maçanet