100 anys de naixements, casaments i defuncions

per Rafel Sot i Delclós

Publicat en el programa de la festa major de Maçanet de Cabrenys  (estiu  1980)


 

El Registre Civil de la nostra vila ha assolit el segle d’existència. Iniciat el primer de gener de 1880, el desembre de 1979 va aconseguir els 100 anys.

Penso que no us ferà greu que aprofiti l’avinentesa del reduït espai que m’ofereix el programa de la festa, per fer-vos conèixer unes dades de la demografia històrica de la nostra vila. El programa de la festa entra a cada casa i, així, cada massanetenc podrà tenir noticia exacte del nombre de compatricis seus que durant els últims 100 anys han nascut, s’han casat i han mort. Endemés, tots estem compresos en aquestes xifres.    

Naixements     Durant els últims cent anys transcorreguts des del 1 de gener de 1880 al 31 de desembre de 1979, han nascut a Maçanet de Cabrenys:

 

Homes
1626
Dones
1559
Total

3185

El naixement nº 1, primer del Registre, correspon a la nena Dolors Mach Planas, que nasqué al Grié nº 5.     El naixement nº 3185, últim dels 100 anys estudiats, correspon a la nena Raquel del Rio Pineda, que nasqué a l’avinguda Canalejas,2.     L’any de més naixements fou el 1881, que nasqueren 35 nens i 39 nenes, total 74.    

Defuncions     El nombre de defuncions durant els últims 100 anys és el següent:

 

Homes
1358
Dones
1246
Total
3604

La defunció nº 1, primera registrada, correspon a Pere Rubert i Parxés, Moliner,domiciliat al molí d’en Rubert.     La defunció nº 2604, última dels cent anys estudiats, correspon a Francesca Arnau Rosa domiciliada al carrer de St. Sebastià nº 75.     L’any 1888 molt calamitós pels maçanatencs, fou el de més defuncions de tot el segle: moriren 41 homes i 59 dones, total 100.     La Parca, amb la seva dalla, segà 100 vides dels nostres avantpassats, omplint de dol gairebé totes les llars de la vila. Hem volgut esbrinar les causes de tanta desolació i hem trobat la resposta estudiant, una per una, les cent actes de defunció. Heus aquí el resultat:

    

abans de complir 1 mes
3
abans de complir 1 any
7
de 1 any d'edat
11
de 2 anys d'edat
12
de 3 anys d'edat
8
de 4 anys d'edat
9
de 5 anys d'edat
5
de 6 anys d'edat
4
de 7 anys d'edat
5
de 8 anys d'edat
4
de 9 anys d'edat
1
de 10 anys d'edat
2
de 11 anys d'edat
2
de 12 anys d'edat
1
de 13 anys d'edat
1
de 14 anys d'edat
1
Total
75

Les 25 defuncions que falten fins arribar al centenar, corresponen a edats compreses entre 15 i 78 anys.     Les causes de la mortalitat infantil foren la diftèria, el xarampió i el catarro.     La mortalitat infantil de l’any 1888 fou veritablement corprenedora. Quin brandar a morts les campanes durant tot l’any ! Quina tristesa oir constantment aquell toc tan llastimós i emotiu del pa i nous.…, que el campaner sabia emprar quan anunciava la mort d’un albat! Quantes llàgrimes de mare vessades!    

Matrimonis     Durant els últims 100 anys es celebraren 921 casaments.     Aquestes dades demogràfiques extretes del Registre Civil de la vila, són la història de tots nosaltres: tot queda registrat: “hores d’alegria i hores de tristor”, que d’ambdós sentiments està pastada la vida humana i hem de passar una mica de tot. Sapiguem sofrir amb resignació les hores negres i donar gracies a Deu per les hores serenes.

*  *  *  *  *